VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI GLOBÁLNÍHO OBČANSTVÍ

Co je vzdělávání ke globálnímu občanství? Vzdělávání ke globálnímu občanství pomáhá mladým lidem rozvíjet kompetence, které jim umožňují aktivně se zapojit do světa a pomáhají ho učinit spravedlivějším a udržitelnějším. Přečtěte si více níže.

Primárním cílem vzdělávání ke globálnímu občanství (GCE)je učení se úcty ke všem, budováním pocitu sounáležitosti se společností a pomáháním studentům stát se zodpovědnými a aktivními globálními občany.

GCE je založeno na následujících třech oblastí učení:

  • Poznávací: znalosti a dovednosti myšlení nezbytné k lepšímu pochopení světa a jeho složitosti
  • Sociálně-emocionální : hodnoty, postoje a sociální dovednosti, které umožňují studentům rozvíjet se afektivně, psychosociálně a fyzicky a umožnit jim žít společně s ostatními mírumilovně a s respektem
  • Behaviorální: chování, činy, aplikování v praxi a angažovanost

Jde o formu občanského učení, která zahrnuje aktivní účast studentů na projektech, které se zabývají globálními problémy sociální, politické, ekonomické nebo environmentální povahy.

Podle OSN, vzdělávání ke globálnímu občanství poskytuje porozumění, dovednosti a hodnoty, které studenti potřebují ke spolupráci při řešení vzájemně propojených výzev 21. století, včetně změny klimatu, konfliktů, chudoby, hladu a otázek rovnosti a udržitelnosti.

Ty stejné vzdělávací výsledky připravují studenty na to, aby byli úspěšní na pracovišti v 21. století.

Práce UNESCO v této oblasti se řídí Agendou Vzdělávání 2030 a akčním rámcem, zejména cílem 4.7 z cílů udržitelného rozvoje (SDG 4 o vzdělávání), který vyzývá země, aby „zajistily, že všichni studující budou mít znalosti a dovednosti na podporu udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím výchovy k udržitelnému rozvoji a udržitelnému životnímu stylu, lidským právům, rovnosti pohlaví, prosazování kultury míru a nenásilí, globálního občanství a ocenění kulturní rozmanitosti a přínosu kultury k udržitelnému rozvoji“.

Iniciativa OSN Global Education First uvádí„Nestačí, aby vzdělání produkovalo jedince, kteří umí číst, psát a počítat. Vzdělávání musí plně převzít svou ústřední roli při pomoci lidem vytvářet spravedlivější, mírumilovnější, tolerantnější a inkluzivnější společnosti."


More on Quality Criteria for Development Education from VENRO, the umbrella organisation of development and humanitarian non-governmental organisations (NGOs) in Germany: download PDF