KLÍČOVÁ TÉMATA

Zjistěte více o konceptech, které jsou důležité pro práci s mládeží: Mobilita, Mezinárodní vedení mládeže a Výživa.

Mobilita

Přečtěte si různé pohledy na mobilitu ve vztahu ke globální výchově k občanství a práci s mládeží.

Výživa

Zjistěte více o souvislosti mezi plýtváním potravinami a změnou klimatu.

Vedení mládeže po celém světě

Co dělá dobrého vůdce? Jak můžete být inkluzivní a efektivní? V této sekci naleznete tipy a materiály, které pomohou našemu vedení v mezinárodním kontextu mládeže.