DIMENSIUNI DE
DURABILITATE

Educația pentru cetățenie globală abordează provocările globale referitoare la dimensiunile sociale, politice, de mediu și economice ale dezvoltării durabile. Citiți mai multe mai jos.
the dimensions of sustainability: Environment, social, politics and Economy

După cum arată ilustrația, economia globală este relevantă pentru toți
oameni, fie că sunt mineri, fermieri, lucrători în producție sau servicii,
investitori sau consumatori. Aproape toată activitatea umană are un impact asupra
mediu inconjurator.

Cele patru dimensiuni ale durabilității sunt adesea în conflict una cu cealaltă. Protejarea biodiversității și a Pământului poate fi în contradicție cu interesele consumatorilor, în special în nordul global. Economia globală distribuie profiturile, precum și distrugerea ecologică în mod inegal.

Deciziile de guvernare durabilă sunt orientate spre viitor, rezultatul proceselor democratice și garantează drepturile omului universal, bunăstarea și pacea pentru toți.

Cele patru dimensiuni ale durabilității pot ajuta indivizii și factorii de decizie politică să decidă dacă deciziile și acțiunile lor vor fi

  • îmbunătăți amprenta mâinii de indivizi, comunități, țări și Uniunea Europeană
  • contribuie la bunăstarea umană și la justiția socială globală
  • crește participarea democratică
  • garantați o viață bună pentru toți, astăzi și în viitor.

Cele patru dimensiuni ale durabilității corespund în multe privințe cu cei 5 P ai durabilității
Obiective de dezvoltare: oameni, planetă, prosperitate, parteneriat și pace: 
https://sdgs.un.org/2030agenda