EDUCAȚIA CETĂȚENIEI GLOBALE

Ce este educația pentru cetățenie globală? Educația pentru cetățenia globală îi ajută pe tineri să dezvolte competențe care le permit să se implice activ cu lumea și să facă din aceasta un loc mai just și mai durabil. Citiți mai multe mai jos.

Scopul principal al educației pentru cetățenie globală (GCE) is promovarea respectului pentru toți, construirea unui sentiment de apartenență la o umanitate comună și ajutarea cursanților să devină cetățeni globali responsabili și activi.

GCE se bazează pe următoarele trei domenii de învățare:

  • Cognitiv: cunoștințe și abilități de gândire necesare pentru a înțelege mai bine lumea și complexitățile ei
  • Socio-emoțional: valori, atitudini și abilități sociale care le permit elevilor să se dezvolte afectiv, psihosocial și fizic pentru a le permite să trăiască împreună cu ceilalți în mod respectuos și pașnic.
  • Comportamental: conduită, performanță, aplicare practică și implicare

Este o formă de învățare civică care implică participarea activă a elevilor la proiecte care abordează probleme globale de natură socială, politică, economică sau de mediu.

Potrivit ONU, educația pentru cetățenia globală oferă înțelegerea, abilitățile și valorile de care elevii au nevoie pentru a coopera în rezolvarea provocărilor interconectate ale secolului 21, inclusiv schimbările climatice, conflictele, sărăcia, foamea și problemele de echitate și durabilitate.

Aceleași rezultate educaționale pregătesc elevii să aibă succes și la locul de muncă al secolului 21.

activitatea UNESCO în acest domeniu este ghidat de Agenda Educație 2030 și Cadrul de Acțiune, în special Ținta 4.7 a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG 4 privind Educația), care solicită țărilor „să se asigure că toți cursanții beneficiază de cunoștințele și abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, inclusiv: printre altele, prin educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și nonviolenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă”.

Inițiativa Global Education First a ONU notează, „Nu este suficient ca educația să producă indivizi care să citească, să scrie și să numere. Educația trebuie să-și asume pe deplin rolul său central în a ajuta oamenii să creeze societăți mai juste, pașnice, tolerante și incluzive.”


More on Quality Criteria for Development Education from VENRO, the umbrella organisation of development and humanitarian non-governmental organisations (NGOs) in Germany: download PDF