INCLUZIUNEA ȘI DIVERSITATEA

Aflați mai multe despre importanța incluziunii și a diversității în educația pentru cetățenie globală.

Pictogram of four hands holding one of the hands so it shows a circle of holding hands. every hand is filled with different colors.

Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (2008) a fost o piatră de hotar importantă în discuția mai amplă a politicii sociale, politice și educaționale despre incluziune. Scopul Convenției este de a promova, proteja și asigura exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și libertăților fundamentale de către toate persoanele cu dizabilități și de a promova respectul pentru demnitatea lor inerentă.

Una dintre ideile de bază este că o persoană nu este cu dizabilități din cauza limitărilor sau calităților individuale, ci din cauza barierelor din mediul social și fizic. În consecință, incluziunea înseamnă distrugerea barierelor și modelarea societății într-un mod care să facă posibilă participarea tuturor pe picior de egalitate.

Demontarea tuturor barierelor pentru a permite participarea egală a tuturor oamenilor este un obiectiv foarte ambițios. Incluziunea nu va fi niciodată atinsă complet, dar poate fi văzută ca un proces de proiectare a conceptelor, instituțiilor, materialelor de învățare și setărilor de învățare care sunt adaptate nevoilor individuale. Atributele personale sunt luate în considerare, de exemplu: indivizi care sunt foarte talentați, limitări fizice sau cognitive, gen, origine etnică, vârstă, niveluri de cunoaștere a limbii și medii sociale și economice. Incluziunea înseamnă, de asemenea, îmbrățișarea diversității și depășirea altor mecanisme de excludere, cum ar fi rasismul și sexismul. Educația pentru cetățenie globală incluzivă se adresează tuturor cursanților în mod egal pentru a satisface nevoile lor individuale.

Incluziunea este un aspect important al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, care au fost adoptate de ONU în 2015 și definesc 17 obiective globale la nivel ecologic, social și economic. Obiectivul 4 este: Asigurarea unei educații incluzive și echitabile de calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți.