DEZVOLTARE DURABILĂ
OBIECTIVE (ODD)

Educația pentru cetățenia globală îi ajută pe tineri să dezvolte competențe care le permit să se implice activ în lume și să facă din aceasta un loc mai just și mai durabil.
Poster of 17 UN Sustainable Development Goals

În 2015, statele membre ale Națiunilor Unite au adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Agenda include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Obiectivele generale sunt de a pune capăt sărăciei, de a proteja planeta, de a asigura prosperitatea tuturor și de a promova societăți pașnice, juste și favorabile incluziunii prin parteneriat global bazat pe un spirit de solidaritate globală. Atingerea acestor obiective implică schimbări fundamentale în modul în care trăim pe Pământ – o transformare globală.

Fiecare dintre obiective conține o serie de obiective specifice care trebuie atinse până în 2030. De exemplu:

Sustainable Development Goal 4: Quality Education

Obiectivul SDG 4: Educație de calitate

Asigurați o educație de calitate incluzivă și echitabilă și promovați oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți!

Sustainable Development Goal 4.7: Education for sustainable development and global citizenship

Ținta 4.7: educație pentru dezvoltare durabilă și cetățenie globală

Până în 2030, să se asigure că toți cursanții dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, inclusiv, printre altele, prin educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și a nonviolenței, la nivel global cetățenia și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.

Sustainable Development Goal 13: Climate Action

Obiectivul 13 al ODD: Acțiune pentru climă

Luați măsuri urgente pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora!

Sustainable Development Goal 13.3: Build Knowledge and capacity to meet climate change

Ținta 13.3: Dezvoltarea cunoștințelor și a capacității de a face față schimbărilor climatice

Îmbunătățirea educației, a conștientizării și a capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptare, reducerea impactului și avertizare timpurie.

Mai multe informații despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pot fi găsite la www.un.org/sustainabledevelopment.