IMPLICAREA INCLUZIVĂ A TINERILOR
PENTRU DURABILITATE (I-YES)

Tinerii vor fi generația cea mai afectată de schimbările climatice. Lucrătorii de tineret din patru țări au dezvoltat această platformă, explicând educația pentru cetățenie globală și oferind metode și linii directoare pentru a încuraja toți tinerii să se implice în mod durabil. Citiți mai multe mai jos.

Scopul general al proiectului I-YES este de a se adresa tinerilor în afara educației formale din școli și de a stimula dezvoltarea lor ca cetățeni globali cu gândire critică.

Vrem să oferim lucrătorilor de tineret un introducere în conceptul de educație pentru cetățenie globală și să ofere actorilor din educația non-formală metode si instrumente pentru munca lor cu tinerii pe teme de justiție climatică și sustenabilitate.

Abordarea educației pentru cetățenie globală (GCED) permite lucrătorilor de tineret să se adreseze tinerilor din medii sociale diverse și să-i încurajeze să se implice în probleme globale. Scopul proiectului este de a realiza schimbări pe termen lung prin creșterea gradului de conștientizare și încurajarea gândirii critice cu privire la problemele justiției globale și sustenabilității în rândul unui număr mai mare de tineri, care vor învăța să se perceapă ca „cetățeni globali” și să ia măsuri.

În acest proiect, noi – patru parteneri europeni din Germania EUFRAK și EPIZ), România (EuroEd), Franța (Roudel), și Republica Cehă (INEX), – toți sunt activi în diverse domenii ale activității extracurriculare pentru tineret și au o gamă largă de competențe.

Am dezvoltat și publicat împreună această platformă online cu materiale și informații relevante pe baza conceptului GCED. Pe lângă întâlnirile de proiect (online și în persoană), au avut loc evenimente de multiplicare a noutăților despre proiect și platformă pentru a-l pune la dispoziția multiplicatorilor din domeniul educației non-formale pentru tineret.

Proiectul a început în februarie 2022 și se va încheia la sfârșitul lunii ianuarie 2024.