EPIZ BERLIN (DE)

EPIZ Logo
EPIZ je centrum pro výchovu ke globálnímu občanství.
Jsme neziskové sdružení a již více než 35 let se zabýváme vzdělávací prací pro učitele, studenty a mimoškolní facilitátory.
Naše velká skupina facilitátorů a rozsáhlá sbírka didaktických materiálů nám umožňují dotknout se široké škály problémů globalizace. Naše práce přispívá ke zviditelnění minulých a současných globálních vzájemných vztahů a pomáhá jednotlivcům přemýšlet o jejich rolích a povinnostech v tomto rámci. Zabýváme se otázkami sociální spravedlnosti, lidských práv a globální udržitelnosti.

S obavami pozorujeme, že projevy nelidských postojů jsou stále běžnější a často zůstávají nezpochybnitelné. Z tohoto důvodu jsme zaujali postoj v debatě o „neutralitě“ politické výchovy. Naším cílem je systematicky ukotvovat globální učení ve vzdělávacím systému.